Flaggningsmeddelande i Mycronic AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556351-2374 Mycronic AB (publ)
InstrumentSE0000375115 Ordinary Shares
InnehavareMorgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-06-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,51535 % 504 616
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,71839 % 4 620 086
 
TOTALT5,23374 % 5 124 702
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter504 616
 - andel av rösträtter0,51535 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Serrvices LLC
 - antal rösträtter4 620 086
 - andel av rösträtter4,71839 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 124 702
 - andel av rösträtter5,23375 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnCraig Horsley
 - telefon+441412457736
 - mejlcraig.horsley@morganstanley.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.