Under "Stora Aktiedagen", som arrangerades av Aktiespararna den 26 november i Stockholm presenterades Emotra och EDOR®. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen.

Under "Stora Aktiedagen", på Sheraton Hotel i Stockholm, gavs en presentation av bolaget och dess produkt EDOR, av Emotras VD, Daniel Poté och av bolagets styrelseordförande, Claes Holmberg.

Direktlänk till presentationen:   https://youtu.be/paAfTV7da9E 

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.