Flaggningsmeddelande i Momentum Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559072-1352 Momentum Group AB
InstrumentSE0009922305 Aktier serie B
InnehavareNordstjernan AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 852 307
Antal rösträtter6 314 939
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-08-06
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 298 665
 - direkt innehavda rösträtter7 761 297
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier11,67 %
 - direkt innehavda rösträtter20,52 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,52 % 3 298 665
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT20,52 % 3 298 665
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 761 297
 - andel av rösträtter20,52 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMats Liiljegren
 - telefon08-788 50 12
 - mejlmats.liljegren@nordstjernan.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.