Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556672-4893 Sdiptech AB (publ)
InstrumentSE0003756758 Common stock
InnehavareVulcan Value Partners, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier3 236 679
Antal rösträtter3 196 207
 
Transaktionen
Datum2021-06-25
Gränsvärde för antal aktier10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 349 179
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 307 618
Andel
 - aktier10,11 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,98 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,98 % 3 349 179
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,98 % 3 349 179
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 307 618
 - andel av rösträtter9,98019 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.