Ordern omfattar leverans och installation av ett komplett system, RS-BoardScannerQ för optimering och kvalitetssortering, RS-StrengthGrader för hållfasthetsklassning samt RS-ProSort sorterstyrning, till sågverkets justerverk.

Leverans och driftsättning är planerade till sommaren 2020.
"Som en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan Moelven och RemaSawco kring Det Digitala Sågverket har nu turen kommit till Årjäng Såg. Vi ser fram mot denna uppgradering och det lyft som det kommer tillföra vår produktion och vår process" säger Christer Hagberg, VD på Moelven Årjäng Såg AB.
"Vi tackar Moelven för förtroendet och för det goda samarbetet. Tillsammans visar vi vägen framåt för sågverksindustrin" säger Johan Friberg, VD för Image Systems AB.
RS-BoardScannerQ är ett helautomatiserat system för kvalitetsavsyning av brädor och plank i tvärsmatat flöde i råsorteringar, justerverk eller hyvlerier i sågverk.

RS-StrengthGrader är ett certifierat påbyggnadsprogram som beräknar hållfasthet baserat på data från RS-BoardScannerQ.
Med detta projekt introducerar RemaSawco ett prenumerationsupplägg för funktionen RS-StrengthGrader, där användaren mot en fast månadskostnad erhåller löpande funktionalitet, support och senaste version av programvaran. Motsvarande upplägg kommer erbjudas till fler system och tjänster från RemaSawco.

 

Frågor besvaras av:

Johan Friberg, VD, telefon 013-200 100, e-post johan.friberg@imagesystems.se 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Sverige, Norge, Finland samt i Ryssland. År 2018 omsatte koncernen 161 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystemsgroup.se