AddLife har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i finska Väinö Korpinen Oy. Bolaget utvecklar och designar behovsanpassade badrumslösningar huvudsakligen avsedda för vård- och omsorgsboenden för såväl privat som offentlig miljö. Förvärvet blir ett positivt komplement till AddLifes övriga bolag inom hemvård i affärsområdet Medtech.

 
-    Med en växande och åldrande befolkning i hela Norden är behovet av hjälpmedel i hemmiljö stort, och förväntas bara bli större. Det handlar bland annat om funktionsvänliga hygienprodukter som ger ökad självständighet, aktivitet och trygghet för personer med någon form av funktionsnedsättning, säger Kristina Willgård, VD, AddLife

Väinö Korpinen Oy har framgångsrikt etablerat sig som den ledande leverantören på den finska  marknaden för behovsanpassade badrumslösningar. Samtliga badrumslösningar och produkter är framtagna efter nära samarbeten mellan designers och vårdprofessionen. Produkternas funktion, materialval, design och placering i badrum är alla resultat av noggranna tester. Målgruppen för bolagets lösningar är personer med särskilda behov, som bland annat äldre, funktionshindrade och demenssjuka. Bolagets säljer idag sina produkter huvudsakligen till offentlig sektor och privata vårdaktörer i Finland. Bolaget har 15 anställda och omsätter ca 8 MEUR.

Förvärvet passar väl in i koncernens strategi för fortsatt expansion inom sektorn hemvård och utgör ett utmärkt komplement till tidigare genomförda förvärv inom hemvårds området.

Tillträde sker den 2 juli 2018. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie för innevarande verksamhetsår.

Stockholm den 2 juli 2018

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, VD, AddLife AB, +46 705 10 12 23
Lars-Erik Rydell, Affärsområdeschef Medtech, AddLife AB, +46 709 46 48 77

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 32-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Denna information lämnades för offentliggörande den  2 juli 2018 kl. 14:00 (CET).