Trots förseningar efter motgångar i bolagets arbetsprogram för fälten i Brasilien så är vi positiva till utsikterna för Maha att lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd under andra halvåret i år. Det kommer i sin tur driva en mer varaktig omvärdering av aktien. Med en stark kassa och positivt kassaflöde räknar vi med att bolaget ska kunna öka produktionen från omkring 1600 boepd i slutet av förra året till 2000 boepd i snitt 2018, och mer därtill 2019. Värderingen av EV/2P på 3,6x kan jämföras med sektorsnittet på 7,9x. Med fortsatt hög aktivitet och stigande produktion, om än något förskjutet, ser vi en hög potential i aktien, till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/forseningar-forandrar-inte-helhetsbilden/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se