Forskningsbolaget Toleranzia går in i kommande fas 1/2b-studie med stärkt kassa genom den riktade emissionen om 42 miljoner kronor. Det skriver Mangold i en uppdragsanalys.

Studien väntas inledas 2022 och innan den kan starta kvarstår att färdigställa storskalig produktion av läkemedelskandidaten TOL2 samt att göra en toxikologisk studie.

Visare skriver analysfirman att bolaget genomgår större ägarförändringar till följd av emissionen, då bland annat Flerie Invest deltar i kapitalanskaffningen.

Mangold justerar sina försäljningsprognoser för TOL2 för att bättre återspegla dess potential, slutligen justerar man riktkursen i aktien till 3,00 kronor. Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire