Hyresintäkterna uppgick till EUR 9,2m. Förvaltningsresultatet uppgick till EUR 3,80m vilket motsvarande en tillväxt om 81%, främst drivet av tillträden. Under kvartalet har bolaget fortsatt att minska planerade vakanser, nettouthyrningen uppgick till EUR 0,853m. Bolaget annonserade i september att man förvärvade fastigheten Valdermara Centers i centrala Riga för EUR 25m, denna transaktion görs på en yield om 6,1% och efter dessa tillträden är ca 75% av tillgångarna direktägda fastigheter. Renodlingen har fortsatt och efter kvartalets utgång avyttrade bolaget sitt innehav i Baltic Property Fund III för EUR 25,1m, ROE för denna investering har varit ca 11% årligen. Vi höjer våra estimat för EPRA-Nav för helåret till 135 kr. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 145-155 kr vilket gör att vi ser en hög potential i aktien till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/east_20191112.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se