Flaggningsmeddelande i MIPS AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556609-0162 MIPS AB
InstrumentSE0009216278 Ordinary Shares
InnehavareBELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
 
Före transaktionen
Antal aktier1 290 300
Antal rösträtter1 290 300
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-06-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 260 700
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 260 700
Andel
 - aktier4,983 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,983 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,983 % 1 260 700
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,983 % 1 260 700
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBelgravia Delta, FI
 - antal rösträtter149 700
 - andel av rösträtter0,5917 %
 - bolagBelgravia Epsilon, FI
 - antal rösträtter765 000
 - andel av rösträtter3,0237 %
 - bolagAuriga Investors-Belgravia Lynx
 - antal rösträtter346 000
 - andel av rösträtter1,3676 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 260 700
 - andel av rösträtter4,983 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnSandra Gutierrez
 - telefon+34915158628
 - mejls.gutierrez@belgraviacapital.es

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.