Flaggningsmeddelande i Boliden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556051-4142 Boliden AB
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier17 325 419
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter17 325 419
Andel
 - aktier3,16722 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,16722 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,16722 % 17 325 419
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,11909 % 651 431
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01235 % 67 540
 
TOTALT3,29866 % 18 044 390
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter159 235
 - andel av rösträtter0,02911 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter558 690
 - andel av rösträtter0,10213 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 828 578
 - andel av rösträtter0,33428 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter209 833
 - andel av rösträtter0,03836 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter2 462
 - andel av rösträtter0,00045 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter4 251 294
 - andel av rösträtter0,77717 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter4 515 968
 - andel av rösträtter0,82556 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter111 644
 - andel av rösträtter0,02041 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter9 307
 - andel av rösträtter0,0017 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter906 667
 - andel av rösträtter0,16575 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter240 466
 - andel av rösträtter0,04396 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter180 901
 - andel av rösträtter0,03307 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter5 043 016
 - andel av rösträtter0,9219 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter544
 - andel av rösträtter0,0001 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter25 785
 - andel av rösträtter0,00471 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 044 390
 - andel av rösträtter3,29866 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 5%
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.