Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556893-5414 MilDef Group AB
InstrumentSE0016074249 Shares
InnehavareIsac Odelid
 
Före transaktionen
Antal aktier1 282 720
Antal rösträtter1 282 720
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-06-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 282 720
 - direkt innehavda rösträtter1 282 720
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier3,60133 %
 - direkt innehavda rösträtter3,60133 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,60133 % 1 282 720
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3,60133 % 1 282 720
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 282 720
 - andel av rösträtter3,60133 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.