Flaggningsmeddelande i Nobina AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556576-4569 Nobina AB (publ)
InstrumentSE0007185418 Common Shares
InnehavareBank of Montreal
 
Före transaktionen
Antal aktier2 016 886
Antal rösträtter2 016 886
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-05-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 727 886
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 727 886
Andel
 - aktier5,35097 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,35097 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,35097 % 4 727 886
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,06715 % 2 710 000
 
TOTALT8,41812 % 7 437 886
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förBayerische Versorgungskammer
 - antal rösträtter1,263
 - slutdatum för fullmakt2021-05-31
 - innehav upphör förVersorgungswerk der Rechtsanwälte in Berlin
 - antal rösträtter0,00413
 - slutdatum för fullmakt2021-05-31
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBMO Asset Management Limited
 - antal rösträtter1 933 619
 - andel av rösträtter2,18845 %
 - bolagBank of Montreal, London Branch
 - antal rösträtter2 793 267
 - andel av rösträtter3,16139 %
 - bolagBMO Capital Markets Corp.
 - antal rösträtter2 711 000
 - andel av rösträtter3,06828 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 437 886
 - andel av rösträtter8,41812 %
 
Kommentar
Changes due to: Changes in nature of holding
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.