Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett ramavtal med finska Cargotec avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. I samband med undertecknandet har Alelion fått en order på utveckling och leverans av två stycken prototyper för högspänningsbatteri från ett av Cargotecs dotterbolag. Prototyperna skall användas för att elektrifiera hydrauliksystem.

Finska Cargotec är en ledande leverantör av lasthanteringslösningar och tjänster. 2018 var Cargotecs försäljning totalt cirka 3,3 miljarder Euro (drygt 35 miljarder SEK) och företaget sysselsätter ungefär 13 000 personer.  Bolaget består av de tre affärsområdena Kalmar, Hiab och MacGregor som alla har mycket starka marknadspositioner inom lasthantering i tillverkningsindustrin, hamnar, på väg och till sjöss. I syfte att öka andelen elektrifierade produkter inom koncernen har Cargotec tecknat ett ramavtal med Alelion Energy Systems avseende utveckling och leveranser av högspänningsbatterier. Dotterbolaget har i samband med avtalsskrivningen lagt en order på framtagandet av två stycken prototyper för elektrifieringen av hydrauliksystem.

De prototyper det handlar om bygger på en högspänningsversion av Alelions litiumjonbatteri av produktgeneration 3. Högspänningsbatterierna av generation 3 klarade nyligen de krav som ställs på batterier som skall certifieras i enlighet med den internationella standarden ECE-R100, vilket är ett krav för att batterierna skall få användas i fordon som körs på väg. Alelions batterisystem är modulbaserade och kan därför anpassas för olika kundkategorier och olika produktsegment. Batterisystem av generation 3 är också särskilt utvecklade för att effektivt kunna produceras i Alelions nya och högt automatiserade batterifabrik i Göteborg.

Allt mer elektrifieras
- Av miljö- och klimatskäl pågår just nu en omfattande omställning inom en lång rad segment där man önskar elektrifiera både framdrift av fordon och hydrauliksystem, säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion Energy Systems. För Alelion innebär den här utvecklingen stora möjligheter och vår långa erfarenhet, våra nya batterier och vår nya fabrik ger oss väldigt goda förutsättningar att delta i den här omställningen.

- Vi ser hur allt fler tillverkare av specialfordon börjar undersöka möjligheterna till elektrifiering med hjälp av litiumjonbatterier, det gäller allt från anläggningsmaskiner till containerlastbilar, säger Åsa Nordström. Ramavtalet och ordern visar på en spännande utveckling inom ytterligare en typ av specialfordon och är ännu ett bevis på den stadigt ökande elektrifieringen.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström, t f vd
Alelion Energy Systems AB                               
0702-90 18 58

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2019 kl. 08:30 CET.

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och bolagsbeskrivning: https://www.alelion.com/sv/investerare

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har under 2019 öppnat Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

 

Tillförordnad VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916