Täby 2 november 2021. Nilar International ("Nilar") har utsett Johan Önnesjö till tillförordnad Ekonomi- och Finansdirektör ("CFO"). Han tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.

Koncernens ordinarie CFO Magnus Nordgren är sjukskriven och ersätts till dess han återgår i tjänst. Johan Önnesjö rekryterades till Nilar i december 2020 som Financial Manager. I rollen som tillförordnad CFO kommer han ingå i Nilars ledningsgrupp. Johan har en Masterexamen i redovisning och finans från Uppsala universitet och har senast varit Head of Finance på Qmatic.
Denna information är sådan som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 10.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Oldmark, VD
+46 70 432 4444
erik.oldmark@nilar.com
Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 72-213 01 28
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar:

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stärka den alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och den mycket energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker.
Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market, ticker NILAR. FNCA Sverige är Certified Adviser +46 8 528 00 399. Mer information finns på www.nilar.com.