Flaggningsmeddelande i SSM Holding AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-3902 SSM Holding AB (publ)
InstrumentSE0009663511 Aktier
InnehavareEurodevelopment Holding AG
 
Före transaktionen
Antal aktier15 429 056
Antal rösträtter15 429 056
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-01-15
Gränsvärde för antal aktier30 %
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 629 056
 - direkt innehavda rösträtter11 629 056
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier29,6 %
 - direkt innehavda rösträtter29,6 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 129,6 % 11 629 056
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT29,6 % 11 629 056
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter11 629 056
 - andel av rösträtter29,6 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnUlf Morelius
 - telefon+41554162613
 - mejlu.morelius@eurodevelopment.ch

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.