Analystgroup intervju med Johan Olson, VD för Sensodetect har nu publicerats på deras hemsida.

Intervjun genomförs av Analystgroup och fokuserar på Sensodetects nuläge och framtida lansering av BERA 3.0 och 3.1. Johan Olson, VD Sensodetect, svarar bland annat på status för Sensodetects system och utvecklingen i Bolivia samt hur Sensodetect ser på marknadenlanseringen framöver.

Se hela intervjun under fliken filmer eller direkt på Analystgroups hemsida; SensoDetect Intervju (https://www.youtube.com/watch?time_continue=0&v=rsqNXUARkBo)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society