Vid torsdagens extra bolagsstämman i Quickcool valdes fyra nya styrelseledamöter in i medicinteknikbolaget. Vd Fredrik Radencrantz säger till Finwire att han är nöjd med ommöbleringen och att de avgående ledamöterna ändå kommer att finnas kvar i kulisserna.

De nya ledamöterna är enligt ett pressmeddelande Patrick Marché, Balázs Tüske, Afnan M. Al Khalifa och Victor Humberdot, som nominerades av den nya storägaren Biovation Sciences.

Quickcool informerade den 10 maj om att Biovation tagit en position motsvarande strax under 30 procent av kapitalet - precis under gränsen för budpliktsbud. När Finwire då talade med Quickcool hade varken vd:n eller styrelseordföranden Göran Brorsson pratat med den nya storägaren.

Fredrik Radencrantz säger att han har fått ett gott intryck av Biovation, som han uppger är ett investeringsbolag som tar positioner i undervärderade bolag och säkerställer att de utvecklas väl för att sedan avyttra.

- Dock inte korta perspektivet, utan de tänker mer långsiktigt. Så det känns skönt, tillägger Quickcool-chefen.

Göran Brorsson och Lennart Sjölund kvarstår efter ommöbleringen som styrelseledamöter, med Göran Brorsson kvar på ordförandeposten. Samtidigt lämnar Tadeusz Wieloch, Ulrika Olsson och Johan Wennborg, som enligt vd:n dock kommer att finnas kvar "i kulisserna".

- Jag tror att vi får behålla kompetensen i alla fall. Samtidigt får vi en kraftfull, engagerad internationell styrelse som kan säkerställa den långsiktiga finansieringen, vilket ger mig möjlighet att göra det jag är bäst på, och det är att sälja, säger han.

Quickcool ingick i mitten av 2018 ett finansieringsavtal med Alpha Blue Ocean som innebar att lånet betalas tillbaka i nykonverterade aktier. Upplägget har av Financial Times kallats för "dödsspiralfinansiering" och det har kritiserats för att leda till stor utspädning i takt med att nya aktier emitteras.

På en fråga om Biovation Sciences har köpt sin aktiepost från Alpha Blue Ocean säger Fredrik Radencrantz att han inte vet.

- Men på något sätt har dom ju fått dom aktierna förvärvade, och jag kan inte tänka mig att de har köpt de bara genom börsen. Det måste ha varit någon typ av direktkontakt med dom, men det är inget jag har fått bekräftat.

Quickcool kommer att under nästa vecka gå ut med mer information om den nya styrelsen.Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire