Flaggningsmeddelande i TradeDoubler Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556575-7423 TradeDoubler Aktiebolag
InstrumentSE0001552357 Ordinary Shares
InnehavareMartin Bjäringer
 
Före transaktionen
Antal aktier2 292 500
Antal rösträtter2 292 500
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 308 464
 - direkt innehavda rösträtter2 308 464
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02633 %
 - direkt innehavda rösträtter5,02633 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,02633 % 2 308 464
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,02633 % 2 308 464
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 308 464
 - andel av rösträtter5,02633 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.