STOCKHOLM (Direkt) Bioinvent har historiskt varit lite spretigt med flera olika indikationsområden. Under de senaste fem åren har det skett en märkbar förändring. Bioinvent är nu mer fokuserat med ett team som har kunskap om att kunna välja de rätta läkemedelskandidaterna. Flera potentiella värdedrivare finns nu i forskningsportföljen. Det säger vd Martin Welschof i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Om allt går som det är tänkt så har vi tre kandidater i klinisk fas i slutet av nästa år. Preklinisk forskning är visserligen ingen garanti men vi har många skott på mål som kan lyckas", säger Martin Welschof.

Martin Welschof kom till Bioinvent som ny vd för tre månader sedan och har sedan dess ägnat mycket tid på att presentera bolaget för investerare och så kallade "key opinion leaders".

"Värdena i bolaget ligger i forskningsportföljen, men de är i tidig fas, därför måste vi köra ett parallellt spår tills vi når fram till eventuella samarbeten", säger Martin Welschof.

Bioinvents forskningsportfölj är en samling projekt som ligger i tidig fas med tonvikt på preklinisk forskning. Den kan delas in i tre olika områden med inriktning mot solid cancer. Bolaget har i en grupp samlat ett antal antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler med fokus på Fcgamma-receptorer (FcgR) inom cancerimmunterapi.

"Vi har flera starka kandidater inom FcgR-familjen. En kandidat är redan i klinisk fas mot hematologisk cancer, Non-Hodgkins lymfom och de andra två är mot solid cancer och kombineras med så kallade checkpoint hämmare", säger Martin Welschof och fortsätter:

"Inom vårt program Tregs, riktade mot regulatoriska T-celler har vi ett samarbete med franska Transgene. Om det går som tänkt så har vi en kandidat inom detta område i klinisk fas 2020".

Förutom dessa två forskningsområden finns även ett samarbete med det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Här sker utveckling av antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler. Pfizer väntas välja ut kandidater för klinisk forskning under det andra halvåret 2019. Samarbetet kan komma att ge milestones på över 500 miljoner dollar och eventuell tvåsiffrig procentsats på framtida försäljning i form av royalty.

"En av orsakerna till att jag valde att börja på Bioinvent hade sin upprinnelse i ett möte med Pfizer. De framhöll att Bioinvent hade en väldigt unik plattform vilket fick mig intresserad", säger Martin Welschof som fortsätter:

"Innan jag kom till Bioinvent så var jag på ett danskt bioteknikbolag som heter Affitech, som hade ett liknande samarbete med Roche och då tog det sju år att få in en kandidat i klinisk fas vilket ger en indikation om tidsspannet".

Martin Welschof har lång erfarenhet av att bygga upp bioteknikbolag och har förutom Affitech även haft positioner på Axaron, Heidelberg och Opsona. När valet föll på Bioinvent var det ur ett perspektiv med de styrkor och möjligheter som finns.

"Forskningen ligger långt fram vilket ger oss en bra chans att lyckas med våra kandidater. Det har inte minst visats genom att vi fått mycket forskning publicerat", säger Martin Welschof och fortsätter:

"Jag ser det som en fördel att det också finns antikroppstillverkningsmöjligheter i bolaget. Det gör att när vi väl får in våra kandidater i preklinisk fas så kan vi röra oss snabbt framåt".

Som ett litet bioteknikbolag är det viktigt att ha bra kontakter med personer med erfarenhet av forskning som ligger i framkant. Det är en inriktning som tydligt märks i Bioninvent och som den nya vd:n framhåller som en styrka.

"Förutom att vi nu har ett starkt advisory board har vi även fått in tre nya styrelseledamöter", säger Martin Welschof.

Här kan nämnas styrelseordförande Leonard Kruimer som tidigare var finanschef och styrelseledamot i Crucell, ett bioteknikbolag baserat i Nederländerna och som har Janssen, ett Johnson & Johnsonbolag, som storägare.

"Totalt sett har vi erfarenhet inom alla områden som vi behöver; forskning, det kommersiella och inom finansiering", säger Martin Welschof.


Hur går dina tankar kring ägarsituationen i bolaget?

"Vår största ägare är Adrianus Van Herk som äger 8,3 procent. De gör investeringar inom Life Science och ses som selektiva och har gjort lyckosamma investeringar i bioteknikbolag tidigare", säger Martin Welschof och fortsätter:

"Min uppfattning är att de är väldigt långsiktiga och stödjande i sina investeringar".

Van Herk Group är en investerargrupp baserad i Nederländerna. De har tidigare gjort exit i bioteknikbolag som belgiska Ablynx som köptes av Sanofi och är nu bland annat ägare i Galapagos, ett bioteknikbolag med bas i Belgien med ett marknadsvärde på 4,8 miljarder euro.

Som näst största ägare märks Omega Funds, en hälsovårds-inriktad fond. Som tredje största ägare ses franska Merieux som kom in i bolaget tillsammans med samarbetet med Transgene.

"Det är en ägarfamilj som är långsiktiga, de har varit investerade i Transgene i över 20 år", säger Martin Welschof.Jan Glevén +46 8 5191 7906
Nyhetsbyrån Direkt