Thomas Söderqvist, direktör Corporate Responsibility och medlem av koncernledningen, har valt att lämna sin nuvarande befattning till förmån för deltidspension och en roll som senior rådgivare inom Boliden. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande befattning till dess att den rekrytering som nu inleds är slutförd och en efterträdare är på plats.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070-453 65 88

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 700 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.