Flaggningsmeddelande i Knowit Aktiebolag (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556391-0354 Knowit Aktiebolag (publ)
InstrumentSE0000421273 Shares
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 376 409
Antal rösträtter1 376 409
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-10-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 361 409
 - direkt innehavda rösträtter1 361 409
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,96709 %
 - direkt innehavda rösträtter4,96709 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,96709 % 1 361 409
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,96709 % 1 361 409
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förHandelsbanken Fonder AB
 - antal rösträtter4,96709
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagHandelsbanken Fonder AB
 - antal rösträtter1 361 409
 - andel av rösträtter4,96709 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 361 409
 - andel av rösträtter4,96709 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.