Mjukvarubolaget Modelon redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 39,3 procent till 18,4 miljoner kronor (30,3). Årligt återkommande intäkter, ARR, ökade i konstanta valutor till 31,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev -9,7 miljoner kronor (1,5).

Resultatet före skatt var -9,9 miljoner kronor (0,6). Resultatet efter skatt blev -9,9 miljoner kronor (0,6). Resultat per aktie hamnade på 0,90 kronor (0,08). Justerat resultat per aktie blev 0,88 kronor.

Likvida medel uppgick till 191,4 miljoner kronor (46,1).

"Andra kvartalet visar fortsatt hög aktivitet i vår mjukvaruverksamhet med tillväxt i årligt återkommande intäkter (ARR) på kvartalsvis basis om 8 procent i konstant valuta, med vår molnplattform. Modelon Impact bidrar med 29 procent tillväxt i kvartalstakt. Modelon Impact ökar snabbt sin andel av totala ARR, om än från låga nivåer, eftersom plattformen först släpptes till marknaden i juli 2020. Med denna tillväxt är vi på god väg att nå vårt mål om 35 procent ARR sammansatt årlig tillväxtränta (CAGR) och 100 miljoner kronor ARR under 2024." kommenterar vd Magnus Gäfvert.

Modelon, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning18,430,3-39,3%
Rörelseresultat-9,71,5
Rörelsemarginal5,0%
Resultat före skatt-9,90,6
Nettoresultat-9,90,6
Resultat per aktie, kronor0,900,081 025,0%
Resultat per aktie, justerat, kronor0,88
Likvida medel191,446,1315,2%
Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire