Medicinteknikbolaget Implantica redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 0,12 miljoner euro (0,08).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner euro (-1,1).

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner euro (-1,4). Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner euro (-1,1).

Justerat resultat per aktie blev -0,04 euro (-0,03).

Likvida medel uppgick till 147,3 miljoner euro (0,3).

“Vi är mycket entusiastiska över att e-hälsoplattformen integreras i vår AppetiteControl produkt och hela företaget tycker att detta banbrytande arbete är otroligt spännande", kommenterar vd Peter Forsell

"Vi har fördelen att ligga i framkanten av e-hälsotransformationen och teamet på Implantica ser mycket ljust på framtiden, när pandemiläget nu stabiliseras. Grundat på de utmärkta kliniska 3-årsresultaten har vi övertygande argument att lägga fram när vi introducerar RefluxStop till nya kirurger och går vidare med kommersialiseringsarbetet."

Implantica, MEURQ2-2021Q2-2020
Nettoomsättning0,120,08
Rörelseresultat-3,0-1,1
Resultat före skatt-3,1-1,4
Nettoresultat-2,9-1,1
Resultat per aktie, justerat, EUR-0,04-0,03
Likvida medel147,30,3
Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire