STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den andra virusvågen som nu är här kommer inte att ge lika dramatiska effekter på ekonomin som vårens första våg. En viktig anledning är att industrin ser ut att klara sig mycket bättre den här gången. Arbetslösheten väntas inte heller stiga igen utan nu plana ut innan den åter sjunker under 2021.

Det säger Unionens chefekonom Katarina Lundahl till Nyhetsbyrån Direkt efter att Unionen publicerat en ny konjunkturprognos.

"Det är inte så att hela ekonomin stannar av igen. Trots den ökade smittspridningen ser återhämtningen nu att fortsätta i industrin, inte minst i fordonsindustrin. Även försvars- och livsmedelsindustrin går bra. Detta är viktigt att ha med sig", säger hon.

Denna bedömning bygger bland annat på Unionens enkätundersökning bland de egna klubbarna.

"Enligt våra klubbar inom fordonsindustrin är det överlag en god stämning ute på företagen. Även om det är vissa orosmoment kring underleverantörer och leveranser finns en underliggande efterfrågan, även om den planar ut lite nu. En fördel jämfört med i våras är också att Kinas återhämtning kommit i gång väldigt bra", säger hon.

Unionens bedömning är att när väl virusläget är under bättre kontroll och vaccineringar inleds under 2021 kommer återhämtningen att fortsätta efter en paus i närtid.

"Lärdomen från i våras är att när väl virusspridningen minskar går återhämtningen snabbt. Den här krisen beror inte på några underliggande ekonomiska problem eller obalanser som det tar lång tid få bukt med", säger Katarina Lundahl.

Unionen räknar inte med att denna andra virusvåg får arbetslösheten att stiga igen, utan bedömningen är att arbetslösheten nu planar ut för att sjunka igen under 2021 när ekonomin tar bättre fart. Anledningen till att arbetslösheten inte stiger är att arbetsmarknaden redan visade tecken på att återhämta sig under hösten samtidigt som det förlängda systemet med korttidsarbete fungerar som ett dragspel.

Katarina Lundahl påpekar också att de hårdast drabbade sektorerna, som hotell och restaurang, redan gjort sig av med mycket personal och att det därmed inte finns lika stora anpassningar att göra nu. Denna dämpar också påverkan på arbetsmarknaden.

Unionen har i prognosen sammanställt egna beräkningar av korttidspermitteringarna bland de egna medlemmarna. I våras när läget var som värst var 120.000 korttidspermitterade, en femtedel av Unionens medlemmar, nu är det nere i 30.000.

"När vi frågar om anledningen till att det minskar är det för att det går bättre för företagen. I besöksnäringarna och andra delar av tjänstesektorn kan korttidsarbete säkert öka igen, men vi kommer inte alls att komma upp på nivåerna i våras. Detta eftersom industrin, som då korttidspermitterade flest, inte kommer att använda systemet lika mycket nu", säger Katarina Lundahl.

Det nya industriavtalet, som ger löneökningar på 3,0 procent från den 1 november i år, kommer också att bidra till återhämtningen 2021 genom uppväxlade löneökningar som lyfter konsumtionen, bedömer Unionen.

"Konsumtionen påverkas både av vad hushållen får och kan konsumera och hur mycket pengar de har i plånboken. Med bra löneökningar, en minskande arbetslöshet och lyfta restriktioner finns verkligen förutsättningen för en ökad konsumtion under 2021", säger Katarina Lundahl.

Unionen bedömer att konsumtionen också får ett lyft av ett uppdämt behov att konsumera sådant som resor och restaurangbesök när väl råd och restriktioner lättas.

"Vi kommer att vilja gå på restaurang och resa igen, så en stor del av jobben inom besöksnäringen kommer att komma tillbaka även om det inte är säkert att det blir exakt samma restauranger som före krisen", säger Katarina Lundahl.Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935
Nyhetsbyrån Direkt