Styrelseordförande PO Rosenqvist har idag meddelat att han ökat sitt innehav i SensoDetect med ytterligare 65000 aktier till en snittkurs på 1,14kr. Efter förvärvet äger PO Rosenqvist privat och i bolag 500 000 aktier.

Köpet har skett via ordinarie handel på Spotlight Stock Market då PO Rosenqvist som styrelseordförande inte haft möjlighet att delta i den riktade emission som bolaget nyligen genomfört. Köpet registrerats i Finansinspektionen insynsregister den 14 feb 2019.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society