Simris Alg redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Gällande coronaviruset så tror bolaget att de befinner sig i en i grunden gynnsam marknadsposition med fokus på e-handel. Däremot kan problem hos återförsäljare eller underleverantörer drabbas av inbromsningar till en följd av coronarestriktinoner.

Omsättningen steg till 1,1 miljoner kronor (0,2). Försäljningen i USA uppgick till 423 000 kronor.

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-6,4).

Resultatet före och efter skatt var -5,1 miljoner kronor (-7,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,4 miljoner kronor (-6,7).

Likvida medel uppgick till 10,7 miljoner kronor (2,3).

"Under tredje kvartalet såg vi en betydande försäljningsökning, tack vare fakturerad försäljning till Sydkorea och den starka utvecklingen i USA som nu är vår största marknad. Tillväxttakten i USA är hög inom både egen e-handel och till återför-säljare, en tillväxt som vi bedömer hålla i sig", säger Fredrika Gullfot.

Den företrädesemission som stärkt kassan ska nu användas för en fortsatt lansering i USA, öka försäljning i Sverige samt intensifiera utvecklingsprojekt.

Simris Alg, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning1,10,2450,0%
Rörelseresultat-4,6-6,4
Resultat före skatt-5,1-7,1
Nettoresultat-5,1-7,1
Kassaflöde från löpande verksamhet-3,4-6,7
Likvida medel10,72,3365,2%
Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire