Prime Living har ingått ett så kallat standstill-avtal med en grupp innehavare av bolagets säkerställda obligationslån om 400 miljoner kronor och en grupp innehavare av det säkerställda aktieägarlånet om cirka 39,3 miljoner kronor som togs upp av bolaget i mars 2019.

"Avtalet har ingåtts för att ge Prime Living koncernen tid att hitta en långsiktigt hållbar lösning för sin finansiering och innebär att aktieägarlånet och obligationslånet inte kommer att sägas upp för betalning och att säkerheterna för lånen inte kommer att verkställas under en så kallad standstill-period, om inget oförutsett inträffar. Standstill-perioden löper ut 20 september 2019 men kan förlängas", skriver bolaget i ett pressmeddelande på fredagskvällen.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire