Vid test i Bolivia studien med BERA 3.1 på batteridrift tillsammans med de nya optimerade tillbehören och uppdaterade mätprocessen är det en enorm förbättring på kvalitén av mätdata med mycket mindre störningar. Optimeringen av processen och den nya batteridrivna BERA 3.1 versionen förbättrar mätningarna, stabilitet och trygghet i en grad som gör att ledningen tagit beslut om att göra hela studien på den nyare versionen av BERA vilket kommer försena resultatet någon månad.

Behovet på marknaden för verktyg som stöd för diagnos är enormt, det leder till ett stort tryck från marknaden på att lansera BERA direkt. SensoDetects plan var att kommersialisera BERA under 2018 med start i Bolivia och det har varit planen fram tills nu men då testerna i Bolivia studien med BERA 3.1 på batteridrift tillsammans med de nya optimerade tillbehören och uppdaterade mätprocessen visat en enorm förbättring på kvalitén på mätdata med mycket mindre störningar anser ledningen för SensoDetect att det är motiverat att skjuta upp lanseringen och istället slutföra studien med enbart BERA 3.1.

"Optimeringen av processen och den nya batteridrivna BERA 3.1 versionen förbättrar mätningarna, stabilitet och trygghet i en grad som gör att vi bara måste göra hela studien på den nyare versionen av BERA.

Trycket från marknaden är som sagt stort men jag håller envist kvar vid att vi måste göra klart studierna mer "rätt" version av BERA då resultatet under studien gav en sådan klar och tydlig förbättring. Det ska även göras på ett dokumenterat och professionellt vis enligt alla regler och rutiner på ett material som är bra. Vi riskerar annars att få kritik, som tidigare styrelse och ledning fick erfara för några år sedan. 

Jag är övertygad om att vi når målet med de kliniker som redan tecknat LOI och som vill komma igång snarast möjlighet. Men också att våra ägare har förståelse för att vi inte hoppar över viktiga steg i processen för att spara någon enstaka månad i lansering. Förseningen uppstår som en följd av att vi nu gör om studien på den nya versionen av BERA och lanserar den som enda versionen för regioner med otillförlitlig strömförsörjning.

När vi är klara är vi snabbt igång då allt är förberett, det handlar om att inte ta genvägar utan att göra det rätt men effektivt. Förseningen är i sammanhanget liten och det är därför inte värt att risken att använda materialet från BERA 3.0 som enda underlag i studien. Det är inte bra att vi inte håller utsatt plan, det är jag inte nöjd med, men det är viktigare att göra det korrekt än att göra det snabbt.

Vår försäljning framöver tror jag fortsatt på, även om det kommer igång på allvar först under 2019 istället för som jag hoppats på nu i slutet på 2018. Vår partner i Bolivia arbetar hårt nu på att få klart studien och de liksom vi vill ju kunna lansera under 2018 men vi vill ändå vara tydliga med att risken för att försäljningen inte tar fart förrän nästa år nu finns.

Som investerare vill man ju också ha en långsiktighet och i det här fallet är det enligt min bedömning ingen tvekan om att en studie som är komplett är värt mycket mer än en planenlig lansering.", Säger VD, Johan Olson Sensodetect AB (publ.).

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 0705-424600
e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 nov 2018.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight stock market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society