(Tillägg: på flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Direkt) Export och industriinvesteringar väntas hålla uppe den svenska tillväxten när bostadsbyggandet minskar och hushållen tvekar. Låg underliggande inflation gör samtidigt att Riksbanken väntar till 2019 innan de höjer reporäntan.

Det skriver SEB i den konjunkturprognos som presenterades på tisdagen.

Enligt SEB:s prognos väntas Sveriges BNP öka 2,9 procent 2018 och 2,4 procent 2019. Under 2020 väntas en BNP-tillväxt på 2,3 procent. I föregående prognos, i maj, väntades BNP öka med 2,6 respektive 2,2 procent i år och nästa år.

KPIF-inflationen väntas uppgå till 2,1 procent i år, för att sedan sjunka till 1,9 procent 2019 och 1,7 procent 2020.

SEB räknar med att arbetslösheten sjunker till 6,2 procent i år och 5,9 procent nästa år, för att därefter stiga till 6,2 procent igen 2020.

Riksbanken väntas lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent i år för att sedan höja till 0,0 procent under 2019 och till +0,75 procent 2020.

Vid mötet i september väntas Riksbanken sänka räntebanan, något som innebär fortsatt osäkerhet hos marknadsaktörer om det överhuvudtaget kommer att skapas tillräckliga förutsättningar för att Riksbanken ska se en höjning som motiverad.

SEB spår att kronan kommer ligga kvar runt 10:50 mot euron vid årsskiftet och sedan nå 10:00 i slutet av 2019 för att därefter stärkas ytterligare något under 2020.

Osäkerhet kring valet kan komma att påverka kronan negativt, men SEB noterar att kronan är relativt okänslig för sådan typ av politisk osäkerhet.

"Många som sitter med svenska positioner var med när SD skulle fälla budgeten 2014 och flyktingkrisen 2015 men jag tror de har lärt sig en del av de här två händelserna", sade Håkan Frisén, prognoschef på SEB, till journalister i samband med presentationen av rapporten.

"Det är fortfarande Riksbanken som står i vägen för att kronan ska stärkas - det är inte politisk osäkerhet", sade Robert Bergqvist, chefekonom.

Den stora faran för kronan skulle enligt Robert Bergqvist vara om vi får tecken på en lågkonjunktur och att Riksbanken inte hinner höja räntan.

Bostadspriserna har i huvudsak rört sig sidledes i år efter ett fall på dryga 5 procent under andra halvåret 2017. Enligt SEB kommer marknaden testas rejält under hösten genom ett stort utbud av främst nyproducerade bostadsrätter.

SEB:s boprisindikator tyder på att vi borde ha en prisuppgång, sade SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Att hushållen är positiva har i sig en stabiliserande effekt, men han påpekar också att man aldrig kan förlita sig på bara en indikator.

"Det är inte alltid så att hushållen ligger före den riktiga utvecklingen. Ibland är det prisutvecklingen som ligger före och hushållen som reagerar", sade han.SEB                 2018    2019    2020
==============================================================
BNP 2,9% 2,4% 2,3%
Arbetslöshet 6,2% 5,9% 6,2%
KPIF 2,1% 1,9% 1,7%
==============================================================


Bild: BNP-prognos


imageMakroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt