Forskningsbolaget Rhovac dubblade förlusten i fjärde kvartalet 2018 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -6,9 miljoner kronor (-3,3). De huvudsakliga kostnaderna är relaterade till patent, forskning, den kliniska fas I/II-studien avseende huvudkandidaten RV001, affärsutveckling samt generella bolagskostnader.

Resultatet före skatt var -7,0 miljoner kronor (-3,3). Resultatet efter skatt blev -5,9 miljoner kronor (-2,9). Resultat per aktie hamnade på -0,62 kronor (-0,35).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 16,1 miljoner kronor (9,4).

Rhovac meddelar den 17 januari 2019 positiva delresultat på 3- och 6-månadersuppföljningen bland de prostatacancerpatienter som ingår i den kliniska fas I/II-studien med läkemedelskandidaten RV001.

Slutresultatet från uppföljningsfasen, som även kommer att inkludera resultat från 9- och 12-månadsuppföljningen, förväntas rapporteras i mitten av 2019.

Rhovac, MkrQ4-2018Q4-2017
Nettoomsättning0,00,0
Rörelseresultat-6,9-3,3
Resultat före skatt-7,0-3,3
Nettoresultat-5,9-2,9
Resultat per aktie, kronor-0,62-0,35
Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire