Malmbergs årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på Malmbergs hemsida www.malmbergs.com.

En tryckt version kommer att finnas från den 5 april och distribueras till alla aktieägare som så önskar. Den kan även beställas hos Malmbergs, telefon 019-587700.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-587700.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 klockan 12.45 CET.