Genom utbyte av konvertibler i Svenska Handelsbanken AB har antalet A-aktier ökat med 2 199 669 aktier och antalet röster har ökat med 2 199 669.

Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Handelsbanken till 1 979 446 615 varav 1 944 195 286 A-aktier och 35 251 329 B-aktier. Det totala antalet röster i Handelsbanken uppgår till 1 947 720 418,9 röster.
Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till  3 068 142 253,25 kronor.

 

För ytterligare information kontakta:
Lars Höglund, Head of Investor Relations: +46 8-701 51 70,+46 70-345 51 70

Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november klockan 8.00 CET.
För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se