Stockholm, 28 november 2018. Nuevolution AB (publ) tillkännagav idag att Amgen har utnyttjat sin avtalsmässiga Opt-In-rättighet till det andra prekliniska cancerprogrammet som är en del av forskningsprogrammet tillsammans med Nuevolution kring multipla program. Amgen utövade sin Opt-In rättighet i det första cancerprogrammet i juli 2018.

Som ett resultat av denna Opt-In kommer Amgen nu att ansvara för samtliga kommande kostnader, som uppkommer hos båda parter, för forskning och utveckling av programmet. Nuevolution kommer att behålla ägandet av programmet tills Amgen eventuellt beslutar att använda sin ensamrätt att exklusivt licensiera programmet. För varje program som Amgen licensierar är Nuevolution berättigat att erhålla en licensavgift på minst 10 miljoner USD. Nuevolution är också berättigat till att erhålla potentiellt ytterligare framgångsbaserade milstolpar för utveckling och kommersialisering plus royalties på framtida försäljning. Dessa kombinerade betalningar kan uppgå till upp till 410 miljoner USD per program plus royalties. Amgens exklusiva möjlighet att licensiera program är giltigt till slutet av fas I.

Parterna kommer nu gemensamt att inleda forskningsprocessens sena fas med det ömsesidiga målet att eventuellt nominera kommande klinisk utvecklingskandidat.

"Vi är mycket nöjda att samarbetet fortskrider så snabbt och positivt", säger Alex Haahr Gouliaev, VD för Nuevolution. "Vi ser fram emot den fortsatta gemensamma forskningen, nu kring två program, samt att arbeta för att utveckla ytterligare program."

För mer information, vänligen kontakta:

Alex Gouliaev, VD

Telefon: +45 7020 0987

E-post: ahg@nuevolution.com

Johnny Stilou, CFO

Telefon: +45 7020 0987

E-post: jost@nuevolution.com

Om Nuevolution

Nuevolution AB (publ) är ett ledande bioteknikföretag inom utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater. Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution samarbetar kring sin forskningsplattform och utvecklar sina program själv och i partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmöjligheter Nuevolutions egna forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation och cancer.

Denna information är sådan information som Nuevolution AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdag 28 November 2018, 22:01 CET.

Nuevolution AB (publ) är listat på Nasdaq i Stockholm (ticker: NUE). Mer information om Nuevolution finns på www.nuevolution.com.