Obducat publicerade den 19 februari år 2021 bolagets delårsrapport för kvartal 4 år 2020.

"Obducat levererar en bra rapport, särskilt givet tuffa förutsättningar", säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs Analyst Groups kommentar på rapporten här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Obducat. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.