Fondkommissionären Mangold redovisar en kraftig ökning av intäkter och resultat i andra kvartalet 2021.

Utfallet blev ytterligare något bättre än det preliminära besked som bolaget gav i början av juli. Mangold flaggade då för intäkter överstigande 100 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 25 miljoner kronor.

De totala intäkterna uppgick till 106,2 miljoner kronor (57,3).

Räntenettot uppgick till 3,7 miljoner kronor (1,6).

Provisionsnettot blev 57,4 miljoner kronor (46,2).

Tradingnettot uppgick till 45,2 miljoner kronor (7,5).

Kreditförlusterna uppgick till 0,0 miljoner kronor (2,5).

Resultat före skatt blev 28,9 miljoner kronor (12,8).

Nettoresultatet blev 23,1 miljoner kronor (9,5). Resultatet per aktie blev 50,40 kronor (20,70).

Mangold meddelade i juni att bolaget inlett en ansökningsprocess för notering av ­bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Beslutet är en avsiktsförklaring och enligt den preliminära tidsplanen kommer en ansökan till Nasdaq att lämnas in under det tredje kvartalet 2021.

- Vi lämnar ytterligare ett rekordkvartal bakom oss. Både intäkter och resultat under perioden har överstigit alla tidigare kvartal. För det första halvåret har vi en tillväxt på 95 procent och för det andra kvartalet i rad har vi en rörelsemarginal som överstiger 25 procent. Antal transaktioner i kvartalet nådde en rekordnivå. Under hela första halvåret har vi fått stöd från den starka börsen och det gynnsamma klimat som råder för ­kapitalanskaffningar och börsnoteringar. Vi ser en positiv utveckling på alla plan i organisationen, vår kundbas växer och vi har tagit ett första steg mot en notering på Nasdaq Stockholm Main Market, kommenterar vd Per-Anders Tammerlöv i delårsrapporten.

- För ett år sedan befann vi oss i ett nästan nedstängt samhälle, nu ser det betydligt ljusare ut. Vi rekryterar inom flera delar av verksamheten och har ett stort utrymme att investera och driva utvecklingsprojekt. Vårt starka första halvår gör att vi känner oss trygga när vi blickar framåt. Den tryggheten, tillsammans med vårt breda produkterbjudande samt vår ökade kundbas och goda kostnadskontroll, gör att vi förväntar vi oss att helåret 2021 överträffar 2020, avslutar Per-Anders Tammerlöv.

Mangold, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Intäkter106,257,385,3%
Räntenetto3,71,6131,3%
Provisionsnetto57,446,224,2%
Tradingnetto45,27,5502,7%
Kreditförluster0,0-2,5
Resultat före skatt28,912,8125,8%
Nettoresultat23,19,5143,2%
Resultat per aktie, kronor50,4020,70143,5%
Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire