Flaggningsmeddelande i Alimak Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556714-1857 Alimak Group AB (publ)
InstrumentSE0007158910 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 522 434
Antal rösträtter5 522 434
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-08-21
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 192 434
 - direkt innehavda rösträtter5 192 434
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,59 %
 - direkt innehavda rösträtter9,59 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,59 % 5 192 434
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,59 % 5 192 434
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnLina Nilsson
 - telefon08-56225239
 - mejlfondadmin@lannebo.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.