Baserat på bemyndigandet från Årsstämman 2021, har styrelsen beslutat att sälja upp till 1 768 000 egna aktier för att öka bolagets finansiella flexibilitet. Försäljningen av egna aktier skall genomföras - vid ett eller flera tillfällen innan Årsstämman 2022, där ett nytt mandat skall ges om så behövs - på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det nu aktuella registrerade prisintervallet på Nasdaq Stockholm, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Försäljningen skall verkställas i enlighet med punkt 5.1.1 Part H i Nasdaqs regelverk för emittenter och i övrigt enligt gällande lagar och regler.

Information om genomförandet av försäljningar återfinns på www.nasdaqomxnordic.com. Försäljningar kommer inte att meddelas särskilt, såvida inte det finns några tillämpliga tvingande regler om sådant offentliggörande.

Det totala innehavet av egna aktier i Karo Pharma per dagen för detta pressmeddelande var 1 768 000 och det totala antalet registrerade aktier var 225 033 204. Följaktligen utgör bolagets totala innehav av egna aktier 0,79 % av det totala antalet aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christoffer Lorenzen, CEO, +4673-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.com

Jon Johnsson, CFO, 073-507 88 61, jon.johnsson@karopharma.com

 
Om Karo Pharma
Karo Pharma erbjuder "Smart choices for everyday healthcare". Vi äger och kommersialiserar tillförlitliga originalvarumärken inom receptbelagda läkemedel och receptfria konsumentprodukter. Våra produkter är tillgängliga i mer än 60 länder med kärnverksamhet i Europa och Norden. Karo Pharma har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.