Carolina Dybeck Happe, CFO och Executive Vice President i ASSA ABLOY, kommer att lämna sin anställning för en befattning utanför företaget. Hon kommer att lämna i slutet av december 2018 och processen att rekrytera en ersättare har påbörjats.

"Under sin tid som ASSA ABLOYs CFO har Carolina Dybeck Happe haft en viktig roll i koncernens tillväxt och förvärvsstrategi. Hon har framgångsrikt initierat och implementerat ett digitalt förändringsprogram som stärkt bolagets digitala utveckling för kunderna samt förbättrat koncernens effektivitet genom automatiserade informationsflöden inom försäljning, inköp, R&D, samt finans och administration," säger Nico Delvaux, VD och koncerchef ASSA ABLOY.

"Jag vill passa på att tacka Carolina för hennes långa och värdefulla tid som inom ASSA ABLOY och önska henne stort lycka till i sin nya position, säger Nico Delvaux."

Mer information
Nico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82
Holger Lembrér, Investor Relations Officers, tel: 08-506 485 76
Ann Holmberg, Informationschef, tel: 08-506 485 54

Denna information är sådan som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni, 2018 kl. 08.00 CET.
Om ASSA ABLOY
ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.