STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Mycket talar för att det kan ta tid innan en ny tysk regering är på plats efter valet till förbundsdagen den 26 september. Opinionsläget ger ingen tydlig vägledning om hur en kommande koalition kommer att se ut.

Det sade Hubert Fromlet, Tysklandskännare och tidigare chefekonom på Swedbank, vid en pressträff på tisdagen i Tysk-svenska handelskammarens regi. Fromlet är senior rådgivare åt handelskammaren.

"Mycket tyder på tre partier, kan bli fyra också. Två partier kommer knappast att räcka. Det kommer att bli svåra förhandlingar och dessutom en hel del kompromisser. Konkretiseringsgraden är inte så bra än", sade han.

Han konstaterade att det har hänt mycket i Tyskland under sommaren, också i väljarsympatierna.

"I dag är det totalt öppet vem som kommer att bilda regering", sade han.

De Gröna hade tidigare medvind, men fick genom sin kanslerkandidat Annalena Baerbock en hel del motvind (hon hade plagierat delar av en text och överdrivit i sin CV), medan CDU/CSU:s kandidat Armin Laschet råkade i trubbel efter att på bild ha synts skratta i bakgrunden då presidenten höll tal till de drabbade vid översvämningarna i landet.

SPD:s kanslerkandidat, finansminister Olaf Scholz, har personligen inte råkat ut för något negativt under sommaren, men tidigare finansskandaler bland personer i hans nätverk kan ligga honom i fatet, även om han själv inte gjort något olagligt.

Under sommaren har också de stora och små skandalerna mött intern kritik.

CDU har tappat ytterligare och ligger kring 22-25 procent i opinionsmätningarna och kritiken har varit frän mot Armin Laschet, som anklagas för att ha varit "för vek och vag". Enligt Fromlet har han nu blivit lite tuffare i valkampen.

Annalena Baerbrock är "med igen och rätt fokuserad", gjorde bra ifrån sig i TV-debatten häromdagen, enligt Fromlet.

De stora partierna ligger väldigt jämnt, vem som gör en uppryckning i slutet kan vi inte säga, även om ekonomen tror att SPD har lite uppsida, "Scholz kan ekonomi och är mest statsmannaaktig".

För Annalena Baerbock finns kanske också reserver kvar, medan Armin Laschet ligger långt ner på popularitetsskalan. CDU/CSU är samtidigt historiskt ett stort parti.

"Loppet är inte kört", framhöll ekonomen, som också lyfte fram att Christian Lindner, partiledare för högerliberala FDP, har gjort bra ifrån sig, partiet får i opinionsmätningarna mellan 10 och 13 procent, vilket Fromlet tycker är anmärkningsvärt.

Det kan dock vara svårt att få in FDP i en koalition, enligt Fromlet, som tror att vare sig De gröna eller vänsterpartiet die Linke skulle vilja det.

Enligt Hubert Fromlet har partierna nu i slutskedet av valkampanjen gått mer tillbaka till sakfrågorna.

Han noterade att alla partierna är intresserade av miljöpolitik, tydligast profil har De gröna, medan en hel del fortfarande är vagt bland de andra partierna.

CDU/CSU och FDP är mycket för marknadsorienterade lösningar, medan De gröna och i viss mån SPD har en del inslag av statlig styrning. De gröna vill forcera fram snabba förändringar på miljöområdet.

Fromlet tycker det blir intressant att se om De gröna hamnar i en regering, men oavsett hur det blir kommer de ha ett tungt ord i regeringsbildningen och förhandlingarna.

Samtliga tre partier med egna förbundskanslerkandidater är väldigt EU-vänliga, alla tre vill också minska byråkratin i Tyskland, med skillnaden att De gröna vill minska den genom digitalisering, även de andra vill öka digitaliseringen i landet, men kanske lite försiktigare.

Hälsovårdssystemet och utbildning generellt är andra områden man måste satsa på, men där är åsiktsskillnaderna inte är så stora mellan partierna.

Enligt Hubert Fromlet är skillnaderna "tuffare" på skattesidan. FDP vill ha skattesänkningar, inte minst för företag, men det vill inga andra partier ha nu. De kan dock tänka sig skattesänkningar för de minst bemedlade, för att minska de ekonomiska skillnaderna i landet.

En del skatter kommer att höjas, en del sänkas, tror Fromlet. Känsligt är ett återinförande av förmögenhetsskatten, som SPD vill ha för att öka skatteintäkterna.

Den grundlagsskyddande skuldbromsen vill inget av partierna ändra, även om De gröna är lite vaga och verkar vilja omdefiniera bromsen.

Han tror dock inte att skatterna kommer att avgöra hur människor röstar i valet, huvudfrågorna blir miljön och "den sociala sidan".

"Att göra livet lite lättare och lindrigare för de sämst ställda, inte minst förbättrad familjepolitik, tror jag blir viktiga i valet", sade ekonomen.

Trots att "GroKo", den nuvarande regeringskoalitionen mellan SPD och CDU/CSU, uppges vara väldigt trötta på varandra, tycker Hubert Fromlet inte man kan utesluta att de kan komma att bli de som regerar igen. De måste dock då ta in ett tredje parti för att nå majoritet, som opinionen ser ut nu.

"Allt är totalt osäkert", framhöll han.

På en fråga om vad Olaf Scholz skulle kunna erbjuda FDP för att locka dem in i en koalition med SPD svarade Fromlet "en lite mer marknadsorienterad sväng, framförallt då på skattesidan", till exempel avstå från återinförandet av förmögenhetsskatt.

FDP-ledaren Christian Lindner har tidigare sagt att det är bättre att inte regera än att regera med fel partner.

Vänsterpartiet Die Linke kan bara ingå i en koalition - grönt, rött, rött (dvs med De gröna och SPD) - men de har, enligt Fromlet, socialistiska och ideologiska planer som de andra inte gillar så han tror inte de andra partierna vill regera med dem.

"SPD eller De gröna utesluter det inte, men jag tror inte de partierna är särskilt förtjusta i tanken", sade han.

På en fråga om hur Tysklands roll i Europa kommer att förändras efter att förbundskansler Angela Merkel lämnat lyfte Fromlet fram att ingen av kanslerkandidaterna är Europaovänlig, men vi vet att den som blir kansler bara har cirka 25 procent bakom sig och därmed kommer att ha svaga muskler.

Hen måste "jobba upp sig" och vinna förtroendet från de andra EU-ledarna, och det blir svårt i början.

Beträffande Tysklands beroende av Kina svarade Hubert Fromlet att Kina inte är något som engagerar väljarna, utan bara företag, debattörer, medier med flera, "man ser inte komplexiteten med Kina".

Om det blir någon skillnad i Kina-politiken, så blir den tuffare. Annalena Baerbock har till exempel varit väldigt kritisk mot Kina.

Tyska väljare är dock "oerhört irriterade" på den tyska positionen i Afghanistan (där regeringen kritiserats för senfärdighet med evakueringar), och det kan möjligen ligga Scholz lite i fatet grann, eftersom utrikesministern Heiko Maas tillhör SPD.

För svensk del är investeringar alltid viktiga, eftersom de skapar arbetstillfällen, och för miljöinvesteringar och miljösamarbeten finns en "ordentlig potential", enligt Fromlet.

"Om Tyskland är ekonomiskt friskt och piggt måste man ha högre potentiell tillväxt, landet är så viktigt för Europa. Alla skulle må bra av ett ekonomiskt växande Tyskland", betonade Hubert Fromlet.

I Sverige finns cirka 900 tyskägda koncerner, och i Tyskland finns cirka 1.800 svenskägda företag.Sofia Polhammer +46 8 5191 7937
Nyhetsbyrån Direkt