Platzer presenterar idag en ny organisationsstruktur och en ny koncernledning. Den operativa organisationen baseras på fastighetstyper och organiseras i två affärsområden: kontor och industri/logistik. På koncernnivå tillsätts två nya specialistenheter: affärsutveckling och verksamhetsutveckling. Förändringen träder i kraft 15 oktober.

Fastighetsmarknaden i Göteborg är stark med hög efterfrågan inom Platzers huvudsegment kontorsfastigheter och industri-/logistikfastigheter. Bolaget har en ledande position på en stark lokal fastighetsmarknad med många pågående projekt med hög uthyrningsgrad, samt en stor portfölj med möjliga utvecklingsprojekt. I dessa gynnsamma förhållanden passar Platzer på att växla upp genom en förändring av organisationsstrukturen och en ny koncernledning. Förändringen träder i kraft 15 oktober.

-          Platzer växer med bra lönsamhet på en stabil fastighetsmarknad med mycket god efterfrågan inom våra huvudsegment. Vi ser stora möjligheter att ytterligare växla upp vår verksamhet genom att fördela ansvaret för vår tillväxt på fler händer. Vi väljer därför att förändra vår organisationsstruktur för att kunna fokusera mer på våra industri/logistikfastigheter, för att möta en omvärld som förändras i allt snabbare takt där hyresgäster ställer nya krav på sina hyresvärdar samt att kunna fokusera på att göra våra områden ännu mer attraktiva än idag, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Den operativa organisationen kommer att baseras på fastighetstyper och organiseras därför i två nya affärsområden - Affärsområde kontor och Affärsområde industri/logistik. Affärsområdena får ett helhetsansvar för fastighetsaffären vilket bland annat innefattar att hantera mark, byggnader och hyresgäster samt uthyrning och utveckling av varje fastighet och område.

Den andra nyheten är att bolaget tillsätter två nya specialistenheter på koncernnivå med ansvar för Affärsutveckling och Verksamhetsutveckling. Syftet är jobba proaktivt med innovation och utveckling genom att avsätta mer resurser både på koncernledningsnivå och operativt i bolaget.

Den nya koncernledningen på Platzer består av följande personer och funktioner:
  •  P-G Persson, vd
  •  Fredrik Sjudin, cfo
  •  Karin Pull, hr-chef
  •  Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef
  •  Mikael Dotevall, affärsområdeschef kontor.
  •  (vakant), affärsområdeschef logistik/industri.
  •  (vakant), affärsutvecklingschef (ny roll på Platzer)
  •  (vakant), verksamhetsutvecklingschef (ny roll på Platzer)

Rekrytering till de tre vakanta rollerna affärsområdeschef logistik/industri, affärsutvecklingschef samt verksamhetsutvecklingschef pågår.

För mer information vänligen kontakta:

P-G Persson, vd, Platzer, 0734-11 12 22

Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef, Platzer, 0705-77 51 54