Flaggningsmeddelande i Infant Bacterial Therapeutics AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556873-8586 Infant Bacterial Therapeutics AB
InstrumentSE0008015259 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier660 694
Antal rösträtter660 694
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-08-21
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier748 694
 - direkt innehavda rösträtter748 694
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,67 %
 - direkt innehavda rösträtter5,12 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,12 % 748 694
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,12 % 748 694
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.