Clean Motion har säkrat bryggfinansiering på upp emot 2,3 miljoner kronor från huvudägarna. Därmed kan bolaget slutföra ackordet och har kapital som bedöms tillräckligt för att driva verksamheten under den kommande tremånadersperioden.

”Med detta avtal kan vi nu dels slutföra ackordsbetalningen och har en möjlighet att återgå till en mer normal drift av bolaget. Balansräkningen kommer att stärkas med drygt 14 MSEK. Genom de förändringar vi har genomfört de senaste 15 månaderna så har vi dels en betydligt mindre kostnadsmassa dels ett tydligt fokus på att få tillväxt på nya marknader genom licenstillverkning", kommenterar vd Göran Folkesson i bolagets pressmeddelande.

Under tiden fram till slutet av januari ska styrelsen fortsätta arbetet med att finna en långsiktig finansieringslösning. Det pågår diskussioner med industriella samarbetspartner såväl som institutionella investerare. Styrelsen har fortsatt en dialog med Interest Group som i samband med rekonstruktionen åtagit sig en investering, men en företrädesemission till befintliga aktieägare är också ett alternativ framöver.Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire