STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Amerikanska Merck har fått en rekommendation om godkännande i Europa från läkemedelsmyndigheten EMA:s expertpanel CHMP för kombinationsbehandlingen med immunterapiläkemedlet Keytruda och Inlyta vid behandling av en form av njurcancer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Utlåtandet baserar sig på den registreringsgrundande studien Keynote-426. I studien visade kombinationsbehandlingen på en signifikant förbättrad total överlevnad såväl som progressionsfri överlevnad, det vill säga den tid från att behandlingen sätts in till dess att cancertumören fortsätter att växa.

Ett slutligt besked huruvida kombinationsbehandlingen kommer att godkännas väntas under tredje kvartalet 2019.

"För patienter med avancerad njurcancer är utsikterna dåliga med en femårsöverlevnad på mindre än 10 procent", sade doktor Scot Ebbinghaus, chef för klinisk forskning vid Merck Reserach Laboratories som en kommentar till pressmeddelandet.Magnus Bernet +46 8 5191 7953
Nyhetsbyrån Direkt