Jondetech redovisar en ökad förlust för det fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -3,7 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,21 kronor (-0,14).

Jondetech, MkrQ4-2018Q4-2017
Nettoomsättning00
Nettoresultat-3,7-2,4
Resultat per aktie, kronor-0,21-0,14
Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire