Holmen firar internationella skogsdagen, idag den 21 mars, med att plantera ett träd för alla som vill bidra till ett bättre klimat genom att anmäla sig till "Plant it forward".  

- Att plantera ett träd, se det växa och se det komma till användning är ett tidlöst nöje. På internationella skogsdagen ger vi alla som vill minska klimatförändringarna samma möjlighet genom att plantera ett träd för framtiden, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen.

Holmen har ett djupt engagemang för att bidra till ett bättre klimat och för att naturen ska må lika bra som när vi lånade av den. För att dela med oss av skönheten i skogsbruket och kunskapen om skogens möjligheter att bidra till ett bättre klimat, vill vi genom programmet "plant it forward", plantera ett träd i programdeltagarens namn. Alla som anmäler sig får ett certifikat och kan på så sätt ge ett symboliskt bidrag till ett bättre klimat.  

- Skogen binder och omvandlar koldioxid till syre och är naturens egen lösning för att lagra koldioxid. Skogen är ett frö till förändring, och vi hoppas kunna sprida kunskap om hur ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk kan motverka klimatförändringar genom "plant it forward", säger Henrik Sjölund.

Läs mer om "Plant it forward" och hur Holmen bidrar till en hållbar värld på www.holmen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairsansvarig Holmen, tel. +46 70 482 44 87

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.