Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556154-2381 Fingerprint Cards AB
InstrumentSE0008374250 Class B, Right to Recall on Class B, Warrants on Class B
InnehavareThe Goldman Sachs Group, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-09-05
Gränsvärde för antal aktier15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 044
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 044
Andel
 - aktier0,00161 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00137 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,00137 % 5 044
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 21,19443 % 4 395 112
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade10,59455 % 38 984 531
 
TOTALT11,79035 % 43 384 687
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldman Sachs International
 - antal rösträtter38 984 531
 - andel av rösträtter10,59455 %
 - bolagGoldman Sachs & Co. LLC
 - antal rösträtter4 395 112
 - andel av rösträtter1,19443 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management, L.P.
 - antal rösträtter906
 - andel av rösträtter0,00025 %
 - bolagGoldman Sachs Asset Management International
 - antal rösträtter4 138
 - andel av rösträtter0,00112 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter43 384 687
 - andel av rösträtter11,79035 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnKashif Rafiq
 - telefon00442070510547
 - mejlkashif.rafiq@gs.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.