(Stockholm, 19 juni 2018) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV and SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelar att Veoneer har tagit emot två utmärkelser från CLEPA, den europeiska organisationen för fordonsindustrins underleverantörer.

Den 13 juni anordnade CLEPA, den europeiska organisationen för fordonsindustrins underleveran­törer, en gala i Haag, Nederländerna, där de för tredje året delade ut innovationspriser.

Galan innebar ett genomslag för LIV, Veoneers forskningsplattform. LIV visar hur automation kan leda till ökad säkerhet då bilen och föraren på ett snabbt och smidigt sätt tillsammans åstadkommer vad föraren tänkt genomföra. Forskningsplattformen LIV är en bil med artificiell intelligens som har förmågan att förstå och svara mot vad som sker i omgivningen. I vanliga bilar är det inte ovanligt att förare stänger av de aktiva säkerhetssystemen, men i LIV fortsätter de att användas vilket ökar trafiksäkerheten när säkerhetssystemen används som det är tänkt.
LIV fick andra pris i två separata kategorier, Säkerhet samt Uppkoppling &Aautomation, och var det enda projekt som fick pris i mer än en kategori.

"Vi ser detta som ett erkännande över att förtroende och interaktion mellan människa och system är nyckeln till framgång inom automation och självkörande bilar," säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer när avknoppningen från Autoliv har genomförts.

[image]

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jönsson, Group Vice President Communications, tel +46 (0)8 58 72 06 27

Om Veoneer

Veoneer har som ambition att bli en ledande systemleverantör av förarassistanssystem (ADAS) och självkörande bilar samt en marknadsledare inom säkerhetselektronik till bilar. Veoneer utvecklar och bygger hårdvara, mjukvara och elektroniksystem i världsklass. Företaget erbjuder produkter inom aktiv säkerhet, såsom fordonsradar, kameror och förarassistanssystem, kameror för mörkerseende och positioneringssystem, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Veoneer har tillsammans med samriskbolag 7500 medarbetare i 13 länder. Veoneer är för närvarande ett dotterbolag till Autoliv, Inc. Börsnotering förväntas ske 2 juli 2018, under symbolen 'VNE' på New York Stock Exchange och 'VNE SDB' på Nasdaq Stockholm.

Om Autoliv

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 72 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 23 tekniska centra i nio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2017 cirka 10,4 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden, däribland sådana som relateras till den planerade avknoppningen, däribland förutsättningarna för distribution och mottagande av alla nödvändiga regulatoriska godkännanden, förväntningar på hur Autoliv och Veoneer ska gå efter fullbordad avknoppning. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements", åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.