Flaggningsmeddelande i Nolato Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556080-4592 Nolato Aktiebolag
InstrumentSE0000109811 Aktie B
InnehavareDidner & Gerge Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 361 444
Antal rösträtter1 361 444
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2018-05-03
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 269 222
 - direkt innehavda rösträtter1 269 222
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,82 %
 - direkt innehavda rösträtter2,48 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,48 % 1 269 222
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,48 % 1 269 222
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 269 222
 - andel av rösträtter2,48 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnChristian Swaij
 - telefon018640540
 - mejlinfo@didnergerge.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.