RÄTTELSE: NY CFO

I tidigare utsänt pressmeddelande avseende rekrytering av CFO angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Rekryteringen är ingen kurspåverkande information. 

2019-08-27

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Saxlund Pressrelease 2019-08-27.pdf